Poëzie is wat op deze pagina’s staat – en wat er niet staat.
Vijfmaal allitereren, het ware te volmaakt geweest, terwijl de prikkeling net schuilgaat in de imperfectie. Poëzie huist niet alleen in verzen, maar evenzeer in proza, in de liefde of in de natuur. Voor wie waarneemt, is ze overal. Of, zoals Dirk Van Bastelaere schreef,

“ komt ze in gedichten voor:
ze houdt zich elders op in het onaffe.”


Gedichten

Proza

Publicaties

Prijzen

Podium